Historie

Truhlářství bylo založeno v r. 1884. Jeho zakladatel František Jasanský, vážený občan, se narodil na Silvestra roku 1857, vyučil se truhlářskému řemeslu a zkušenosti v oboru zdokonaloval pobytem ve Vídni, kde byli truhláři proslulí svou zručností.

  Dva ze synů se také vyučili truhlářskému řemeslu. První z nich - Antonín, narozený r. 1902, byl velmi brzy postaven před úkol převzít vedení truhlářství. František Jasanský totiž zemřel v roce 1922 a dvacetiletému Antonínovi nezbylo, než v řemesle pokračovat.

V té době nastoupil do učení v dílně svého bratra také druhý Františkův syn, Ladislav. U Antonína pak zůstal i po vyučení, později i jako jeho společník ve firmě A. a L. Jasanský.

Skromné zařízení truhlářské dílny ale potřebovalo modernější vybavení. Byly přistavěny dvě dílny a postupně, pokud finanční prostředky dovolily, byl vyměněn strojový park. Pohon strojů parním strojem a transmisemi byl vyměněn za pohon elektrickými motory. Byla postavena pila s katrem a horizontální pilou, provoz se každým rokem zdokonaloval a rozšiřoval. Výrobky získávaly na kvalitě a zákazníků přibývalo.

V roce 1941 oba společníci založili veřejnou obchodní společnost pod názvem Bratři Jasanský.

Antonín se staral o obchodní stránku firmy, Ladislav o přípravu výroby. V závodě pracovalo 15 až 20 zaměstnanců. V době druhé světové války se snažilo vedení firmy obstarat dostatek práce, aby zaměstnanci nebyli odvoláváni na nucené práce pro Němce.

Rodina Jasanských byla na Parníku velmi vážena. Antonín byl aktivním členem obecního zastupitelstva a obecní rady, byl členem a funkcionářem Sokola, hasičského sboru, mysliveckého sdružení, okrašlovacího spolku, pomáhal všude, kde bylo třeba, podílel se na zvelebování obce.

  Po skončení války došlo k dalšímu rozšiřování a modernizaci podniku. Když se ale po Únoru 1948 dostali k moci komunisté, zaměřili se proti soukromému podnikání a bylo zřejmé, že se soukromé podniky dlouho neudrží. Proto Antonín Jasanský založil v roce 1950 spolu s dalšími truhlářskými soukromníky z České Třebové, Ústí nad Orlicí, Libchav a Dobrouče Výrobní truhlářské družstvo se sídlem v Parníku. Vedoucím byl zvolen právě Antonín a družstvo celkem úspěšně fungovalo až do roku 1960.

Antonín Jasanský

   

V těchto letech se zde, u svého otce Antonína, po absolvování třebovského gymnázia vyučil vnuk zakladatele Radko Jasanský.

Oba bratři, Antonín a Ladislav, museli zatím prodat za nízké ceny všechen materiál a stroje a v lednu 1960 byl dokonce Antonínu a jeho manželce vyvlastněn veškerý majetek. To byl již Antonín vážně nemocen a v říjnu 1961 pod tíhou krutých životních ran umírá. Přišel o všechno, co si v nesnadných podmínkách a svým přičiněním vytvořil.

Od ledna 1961 přešel všechen majetek do vlastnictví výrobního družstva Dřevotvar Jablonné nad Orlicí, které ho využívalo plných 30 let. Za tu dobu byla zlikvidována pila, kotelna, která vytápěla celý objekt, bylo odvezeno strojové zařízení. V dílnách se přestal vyrábět nábytek i výrobky stavebního charakteru a Dřevotvar zde zavedl výrobu dýhových sesazenek.

Vedoucím provozovny Dřevotvaru v České Třebové se stal právě vnuk zakladatele Radko Jasanský, který při zaměstnání absolvoval uměleckoprůmyslovou školu v Praze. Jeho rodný dům však doznal řadu změn, některé k lepšímu, jiné k horšímu.

Když přišla „sametová“ revoluce a po ní restituční zákon, požádali dědicové Antonína a Marie Jasanských – sourozenci Radko Jasanský a Blanka Marková o vrácení domu čp. 97. K tomu došlo, i přes určitý odpor družstva Dřevotvar, v roce 1991. Při přebírání se jim naskytl žalostný pohled na holé zdi bez jediného stroje, na neudržované nátěry a střechy…

Tento stav však nové majitele neodradil – rozhodli se pokračovat v nastoupené cestě předků a se všemi rodinnými příslušníky se pustili do oprav a úprav, počínaje přípojkou plynu a elektrické energie, oprav ústředního topení, oken, nových nátěrů… Nakoupili nejnutnější strojní vybavení a v srpnu 1992 zde sdružení podnikatelů zahájilo opět truhlářské řemeslo: vnuk zakladatele Radko Jasanský společně se třemi pravnuky zakladatele – Radko Jasanským ml. a Jiřím a Zdeňkem Markovými.

 V březnu 1994 náhle zemřel Radko Jasanský sen. A Sdružení pokračovalo ve své činnosti se třemi majiteli pod názvem „Truhlářství Jasanský a Markové“. S úspěchem rozvinulo svoji podnikatelskou činnost v oblasti zakázkové výroby.

Od 1.1.2006 došlo k rozdělení Sdružení. Radko Jasanský ml. pokračuje v tradici svých dědů a otce, do firmy nastoupil jeho syn Pavel, který zaokrouhlil počet generací na číslo 5 a navyšuje tak pyramidu, která nese název :

„Truhlářství Jasanský“
 

www.truhlarstviJAS.cz info@truhlarstviJAS.cz